Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Beslut om ersättning för särskilda riskgrupper (covid-19)

För hälso- och sjukvården innebär det nya beslutet främst att intygande kring personers diagnos och tillhörighet till riskgrupp kommer att behövas.

Riksdag och regering har fattat beslut om ersättning till riskgrupper, beslutet börjar att gälla den 1 juli 2020. Försäkringskassan räknar med att kunna ta emot ansökningar och påbörja handläggningen den 24 augusti.

När ansökan om viss förebyggande sjukpenning eller viss smittbärarpenning görs behöver Försäkringskassan tillgång till ett läkarintyg som tydliggör att den sökande eller dennes närstående (i det fall viss smittbärarpenning är aktuellt) tillhör riskgrupp.

Det har inte tagits fram något nytt läkarintyg för dessa ersättningar utan det intyg som ska användas är läkarintyg för sjukpenning (7804). I de fall 7804 inte finns tillgängliggjort ännu ska den äldre versionen av läkarintyg användas.

Anledningen till att Försäkringskassan väljer att använda läkarintyget för sjukpenning är att andra underlag riskerar att misstolkas av Försäkringskassans ärendehandläggningssystem. Vid misstolkning av underlag riskerar handläggningen att fördröjas avsevärt.

Det som behöver intygas är diagnosen och vilken riskgrupp som personen tillhör av de riskgrupper som anges i förordningen.

Detta innebär att vissa fält i intyget (som i de fall intygandet gäller sjukpenning är obligatoriska) inte ska fyllas i som vanligt. När läkarintyg i ett senare skede, efter den 24 augusti, skickas in digitalt även av hälso- och sjukvården kommer detta troligen att innebära att något ändå måste skrivas i de obligatoriska fälten för att intyget ska komma igenom. Ifyllnadsinstruktioner för intyget finns på Försäkringskassans hemsida.

Om intyg utfärdas före den 24 augusti ska intyget inte skickas in elektroniskt av hälso- och sjukvården. Uppmana personen att på egen hand skicka intyget via intygstjänsten i samband med ansökan.

Då ersättningsslagen är helt nya och framtagna mycket hastigt är inte arbetssätten kring handläggningen klara, därför är det viktigt att ta del av den information som publiceras löpande på Försäkringskassans hemsida.

Riskgrupperna listas i förordning (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av covid-19

Förordningen bygger på Socialistyrelsens uppdatering av tidigare rapport gällande identifiering av riskgrupper som löper störts risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 (daterat den 2 juni 2020) 

Samtal pågår mellan socialdepartementet, Försäkringskassan och SKR kring hanteringen av ersättning till särskilda riskgrupper.