Kostbehandling

För dig som arbetar behandlande med fetma hos vuxna

Vem får bedriva kostbehandling?

Behandling av fetma bedrivs främst av legitimerad dietist eller specialutbildad sjuksköterska.

Kostbehandling

Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar att ge stöd och motivera till viktminskning med ett vetenskapligt förankrat kunskapsunderlag. För personer med övervikt eller fetma grad 1 (30.0–34.9 kg/m2) som i övrigt är friska kan en genomarbetad rådgivning baserad på Livsmedelsverket råd om hälsosamma matvanor med ett viss reducerat energiintag vara tillräckligt. För patienter med svår fetma (BMI 35 kg/m2 eller högre) med somatiska och/eller psykosociala komplikationer bör ett mer strukturerat och fullständigt utrednings- och behandlingsprogram erbjudas.

Viktiga komponenter i all nutritionsbehandlingen av fetma är:

  • Att förmedla kunskap för energirestriktion och hälsosamma kostvanor

  • Att uppmuntra till fysisk aktivitet anpassad efter patientens förmåga, med stöd av behandlingsverktyget Fysisk Aktivitet på Recept (FaR).

  • Att skapa och stödja beteendeförändring, självmonitorering av kost, fysisk aktivitet och viktutveckling.

  • Att ge allmänna kostråd samt individuell anpassning av specifika kostråd och råd om fysisk aktivitet.

  • Att ge stöd i bearbetning av emotionella hinder för viktreduktion. Överväg dock remiss för psykiatrisk kontakt eller psykoterapi i fall där befintlig kompetens inte är adekvat.

  • Att planera för långtidsuppföljning då fetma är en kronisk sjukdom med hög risk för återfall.

Kostrådgivningen bör eftersträva en fördelning av de energigivande näringsämnena som innebär låg energitäthet i måltiden, samt måttlig kolhydrat-, fett- och proteinnivå i linje med de nordiska näringsrekommendationerna. Tallriksmodellen kan användas för viktreduktion: ½ del grönsaker, ¼ del protein samt ¼ del kolhydrat med samtidig individuell anpassning av portionsstorleken.

Mycket av vår energi konsumeras via dryck, främst sockersötade drycker och alkohol. Rådgivning bör fokusera på att patienten ska lära sig om olika dryckers energiinnehåll, samt att främst välja energifri dryck.