2024-03-07 - Förändring i Navets aviseringsfiler

Skatteverkets förändringar innebär att vissa termer för aviseringsinformation inte längre kommer att levereras. Vidare kommer nollutfyllnad av fält att tas bort.

Skatteverket har annonserat att de driftsätter sin förändring den 29/5.
Mer information: Förändringar i Navets aviseringsfiler | Skatteverket

Västfolket har redan anpassats så att konsumenter av aviseringsfiler inte skall märka någon skillnad från tidigare. Den 7 mars driftsattes vår anpassning.