2024-04-19 - Driftsättning & uppgradering PUVGR / Befreg - GPFP & SPFP

Torsdagen den 25 april klockan 10:00 - 12:00 uppgraderas befintlig tjänst GPFP (GetPersonsForProfile) & driftsätts en ny tjänst för sökning SPFP (SearchPersonsForProfile).

Under tiden arbetet pågår kan störningar förekomma och påverkar även samtliga system med integration mot Befreg & PU VGR.