2024-04-19 - Uppgradering av termkodsmotorn.

Ytterligare anpassning av termkodsmotorn driftsätts inom kort. Ingen påverkan för verksamheten.