Uppgradering av Befreg och PU VGR mot Inera v4

Tid för release planerad till 2023-02-21, Kl 19.00. 
Driftinformation

Detaljerad information om förändringar inklusive testdata i dokumentet nedan.
PU_VGR och Befreg release v8 2023
Uppgraderingen medför inga förändringar i anslutande verksamhetssystem.

Frivilliga systemtester kan göras under vecka 6 och 7. Information om detta har skickats ut.