2023-10-25 - Driftsättning av nytt användargränssnitt (pilot)

VGRs nya användargränssnitt "Personuppgiftsportalen" är driftsatt för en pilotgrupp av användare bestående av en utsedd grupp grindvakter (i RAPS) på SÄS och SKAS, förvaltningsrepresentanterna i verksamhetsgruppen för Personuppgiftstjänster VGR och förvaltare av Personuppgiftstjänster VGR. 
Syftet är att en mindre grupp säkrar funktionaliteten i produktion och att förbättringar identifieras inför kommande releaser med ytterligare funktionalitet, förbättringar och fler behörighetsnivåer. 

Nu har vi driftsatt följande funktionalitet: 
Säker in- och utloggning  
Behörighet för användare med roll ”Administratör” i Befreg
Hämta och läsa personuppgifter på följande personidentiteter: 
- PNR (personnummer) 
- SNR (samordningsnummer) inkl. nya avregistreringsorsaker 
- LRID (lokal reservidentitet= reservnummer med VGR-format i Befreg) 
- GRID (gammal reservidentitet= gamla ogiltiga format i Befreg) 
Koppla reservnummer
Loggning 
Användarvänlig design för att göra arbetet enklare och säkrare