Samordningsråd Internmedicin

Samordningsråd Internmedicin omhändertar: - Programområde Endokrina sjukdomar, - Programområde Lung- och allergisjukdomar - Programområde Mag- och tarmsjukdomars funktion

RPO Endokrina sjukdomar bjuder in!

Regionalt programområde Endokrina sjukdomar bjuder in till mötestillfällen med möjlighet till kunskapsdelning, information och fördjupning i ämnet.

Kvalitetsregister

För att systematiskt och kontinuerligt kunna utveckla och förbättra vårdens kvalitet

Sofia Ekdahl

Ordförande SOR Internmedicin

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 40 88

Annika Mårtensson

Koordinator SOR Internmedicin

Telefonnummer