Hjärt- och kärlsjukdomar

Samordningsråd Hjärta/kärl omhändertar gamla programområdet Hjärt- och kärlsjukdomar struktur

Kristofer Skoglund

Ordförande SOR Hjärt- och kärlsjukdomar

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 40 24

Karin Lundgren

Koordinator SOR Hjärt- och kärlsjukdomar

Telefonnummer