SOR Ortopedi

SOR Ortopedi omhändertar regionalt programområde Rörelseorganens sjukdomars funktion

Västra sjukvårdsregionen har nationellt värdskap för fem områden, dessa är:

Värdskapet innebär ett ansvar att förse det nationella programområdet med ordförande, processledare, kompetens och utvecklingskraft.

Anna Nilsdotter

Ordförande SOR Ortopedi

Ann Törnell

Koordinator SOR Ortopedi