Samordningsråd Internmedicin

Samordningsråd Intermedicin omhändertar; - Regionalt programområde Lung- och allergisjukdomar - Regionalt programområde Endokrina sjukdomar - Regionalt programområde Mag- och tarmsjukdomars funktion

Västra sjukvårdsregionen har nationellt värdskap för fem områden, dessa är:

Värdskapet innebär ett ansvar att förse det nationella programområdet med ordförande, processledare, kompetens och utvecklingskraft.

Sofia Ekdahl

Ordförande SOR Internmedicin

Telefonnummer

Annika Mårtensson

Koordinator RPO lung- och allergisjukdomar

Telefonnummer