Vetenskapsrådet - Bidrag för planering av kliniska studier inom behandlingsforskning

Publicerad:

Den forskning som är relevant avser kliniska behandlingsstudier för att ta fram tillförlitliga och implementerbara resultat som kan komma patienter och samhället till nytta inom en relativt kort tidsperiod.

För detta bidrag kan forskare tillsammans med andra aktörer förbereda inför en framtida ansökan om bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning. 

Man kan söka medel för att under ett till två år planera och i en förstudie kartlägga genomförbarhet, nationell rekrytering av patienter och skapa nätverk med brukare och forskare.

Missa inte att Grants Office vid Gothia Forum ger kostnadsfritt stöd med ansökningsförfarandet, scientific editing, Prisma och budget. Om du planerar söka med Västra Götalandsregionen som medelsförvaltare, vänligen ta kontakt med oss innan deadline.

Maximalt belopp: 1 200 000 kronor per år
Deadline: 22 augusti
LÄS MER: Vetenskapsrådet