Svenska Läkaresällskapet - ny utlysning med fokus på klimat, hälsa och hållbar sjukvård

Uppdaterad:
Publicerad:

I syfte att belysa kopplingen klimat och hälsa, verka för en hållbar sjukvård samt att som organisation ta ansvar för att förbättra sitt klimatavtryck utlyser nu Svenska Läkaresällskapet forskningsanslag på upp till 300 000 kronor. Den som är läkare och disputerad för högst tio år sedan är behörig att söka.

Deadline 1 februari 2023.

LÄS MER: Svenska Läkaresällskapet