Informationsmöten inför vårens utlysningar av ALF-projektmedel och ALF-projektmedel för yngre forskare 2025–2027

Publicerad:

ALF-projektmedel utlyses vart tredje år och nästa ansökningsperiod öppnar den 10 april och stänger den 3 juni, 2024. I mars månad planeras fyra öppna informationsmöten kring ALF-projektmedel och ansökningsprocessen.

  • Onsdag den 6 mars, kl. 11.30–13.00, R-aulan, Mölndal
  • Måndag den 11 mars, kl. 11.30–13.00, Järneken, Östra
  • Måndag den 25 mars, kl. 11.30–13.00, digitalt informationsmöte för samtliga förvaltningar i VGR
  • Tisdag den 26 mars, kl. 11.30–13.00, Sahlgrens aula, Sahlgrenska

Länk till det digitala mötet kommer att publiceras längre fram på ALF-kontorets hemsida:

Informationsmöten inför vårens utlysningar av ALF-projektmedel - ALF Västra Götaland (alfvastragotaland.se)

Välkomna!

Caterina Finizia, FoUUI-direktör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Magnus Simrén, tillträdande prodekan, Sahlgrenska akademin
Kristina Eriksson, ALF-strateg