Impact Innovation - mobilisera för hållbar utveckling

Uppdaterad:
Publicerad:

Energimyndigheten, Formas och Vinnova lanserar framtidens strategiska innovationsprogram - Impact innovation. God och jämlik hälsa är ett av de områden som programmet fokuserar på i kommande utlysning av medel.

Hösten 2022 startar processen som ska mynna ut i program från och med 2024. Den 1 september 2022 öppnar utlysningen Förberedelseprojekt Impact Innovation där aktörer kan söka medel för att utveckla och mobilisera konkreta förslag på mål.

Programmet kommer att fokusera på tre utmaningsområden:

  • Produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser
  • God och jämlik hälsa
  • Attraktiva och välfungerande samhällen

Sista ansökningsdag: 30 november 2022.

Länk till mer information: Impact Innovation - mobilisera för hållbar utveckling | Vinnova