EU4Health – arbetsplan för 2023

Uppdaterad:
Publicerad:

EU4Health är EU:s fjärde hälsoprogram som kompletterar medlemsländernas folkhälsopolitik.

Bland annat ingår att adressera brådskande prioriteringar i och programmet riktas även mot viktiga och långsiktiga utmaningar för hälso- och sjukvårdssystemen.

Arbetsplanen för 2023 har publicerats med information om olika satsningar där ”Actions grants” är öppna för att söka i konkurrens. Folkhälsomyndigheten ett antal korta digitala informationsmöten i december och januari.

LÄS MER: EU4Health