Afa Försäkring – öppen riktad utlysning inom arbetsmiljö

Uppdaterad:
Publicerad:

Afa Försäkring finansierar forskning inom arbetsmiljö som fokuserar på att förbättra arbetsmiljön och undersöka risk- och friskfaktorer i arbetet på kort och lång sikt.

Forskningen förväntas förebygga och leda till färre arbetsskador såsom arbetssjukdomar och olycksfall.

Deadline 17 januari 2023.

LÄS MER: Afa Försäkring