Utbildning och BHV-dagar

Här finns övergripande information, datum och tider samt anmälningsmöjlighet till aktuella utbildningar och BHV-dagar.

Logga in i Lärportalen

Information hur du loggar in i Lärportalen antingen som VGR-anställd eller privat vårdgivare. 

Logga in i Lärportalen

Fördjupning

Fördjupningsutbildningar för personal inom barnhälsovården. Utbildningarna syftar till att ge en djupare förståelse och kompetens inom olika områden.

BHV-dagar

BHV-dagar för alla som som arbetar med barnhälsovård.