Grundutbildningar barnhälsovård

Nedan hittar du information och anmälningsmöjlighet till grundläggande utbildningar i barnhälsovård Till många utbildningar behövs ett konto till Lärportalen.

Information till dig som chef

Nyanställd personal inom barnhälsovården
När du har en nyanställd sjuksköterska eller läkare på BVC, meddela namn, befattning och mejladress här regionhalsan.central.barnhalsovard.administration@vgregion.se

Därefter får personen ett mejl från Central barnhälsovård (CBHV) med information om kontaktvägar till CBHV, våra nyhetsbrev och vårt utbildningspaket


Diplomering - BHV-ssk

Grunden för tjänstgöring inom barnhälsovården är kunskaper om barns utveckling och om barnaålderns sjukdomar. Dessutom behövs kunskaper om sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärder och sociala faktorers betydelse. För detta behövs återkommande fortbildning och möjlighet till metodträning och information om ny kunskap (Socialstyrelsen, 2014).

För dig som är ny BHV-sjuksköterska i Västra Götalandsregionen finns det ett utbildningspaket. När alla utbildningar fullföljts blir du diplomerad BHV-sjuksköterska. Diplomeringen gäller i Västra Götalandsregionen.

Du som har påbörjat utbildningarna inom utbildningspaketet 2021-01-01 eller senare har möjlighet att bli diplomerad. Läs mer om innehållet i utbildningspaketet och fyll i genomgångna utbildningar i formuläret. LÄNK till formulär.

För att möjliggöra diplomering för erfaren sjuksköterska som har arbetat längre är vårt mål att erbjuda samlad utbildning. Denna kommer innehålla uppdatering inom olika områden. Tidplan för detta är i nuläget 2024.

För läkare och som stadigvarande arbetar inom BHV har vi ett stort utbildningsutbud men i nuläget ingen diplomering att erbjuda.

Utbildningar erbjudas regionalt eller lokalt, webbaserat eller på plats. Du kan anmäla dig till utbildning var som helst i Västra Götalandsregionen.

Anmälan till respektive utbildning sker nedan. 


Anmälan

 • Introduktion ny BHV-personal

  Flera olika omgångar finns att välja mellan vilka syns när du är inloggad i Lärportalen. Datum och anmälan för våren 2024 finns ännu inte att tillgå men kommer inom kort.

 • Webbutbildning: Amning, stöd i amningsstarten

  Genomför så snart som möjligt när du har börjat arbeta på BVC

 • EPDS och stödjande samtal

  Flera olika omgångar finns att välja mellan vilka syns när du är inloggad i Lärportalen. Datum och anmälan för våren 2024 finns ännu inte att tillgå men kommer inom kort.

 • Fråga om våld - en metodutbildning inom barnhälsovården

  Datum: 2023-12-08 kl 08.30-11.00 (Sista anmälningsdag 2023-12-04) Utbildningen riktar sig till specialistsjuksköterskor som arbetar med barnhälsovård och har gått VKV:s basutbildning om våld. Målet med utbildningen är att deltagaren erhåller kunskap om metoden, för att självständigt ställa frågor om våld på rutin.

 • En förälder blir till

  Datum: 2023-10-03 och 2023-12-12. Anmälningsmöjlighet kommer inom kort till Kommande tillfälle: 2024-03-06 och 2024-05-21.

 • Enskilt föräldrasamtal

  Datum: 2024-04-11 kl 08.30-12.00. (Sista anmälningsdag 2024-04-02) Utbildningen riktar sig till specialistsjuksköterskor som arbetar med barnhälsovård. Målet är att deltagaren erhåller kunskap i metoden för att självständigt planera för och genomföra Enskilt föräldrasamtal med pappan/den icke födande föräldern

 • Samverkansdag

  En samverkansdag mellan Central barnhälsovård och Folktandvården. Hur ser arbetet ut inom respektive verksamhet samt hur kan vi samverka för barnets bästa.