Grundläggande utbildningar

Nedan hittar du information och anmälningsmöjlighet till grundläggande utbildningar i barnhälsovård. Till många utbildningar behövs ett konto till Lärportalen.

Information till dig som chef

Nyanställd personal inom barnhälsovården
När du har en nyanställd sjuksköterska eller läkare på BVC, meddela namn, befattning och mejladress här regionhalsan.central.barnhalsovard.administration@vgregion.se

Därefter får personen ett mejl från Central barnhälsovård (CBHV) med information om kontaktvägar till CBHV, våra nyhetsbrev och vårt utbildningspaket.


Diplomering - BHV-ssk

Grunden för tjänstgöring inom barnhälsovården är kunskaper om barns utveckling och om barnaålderns sjukdomar. Dessutom behövs kunskaper om sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärder och sociala faktorers betydelse. För detta behövs återkommande fortbildning och möjlighet till metodträning och information om ny kunskap (Socialstyrelsen, 2014).

För dig som är ny BHV-sjuksköterska i Västra Götalandsregionen finns det ett utbildningspaket. När alla utbildningar fullföljts blir du diplomerad BHV-sjuksköterska. Diplomeringen gäller i Västra Götalandsregionen.

Du som har påbörjat utbildningarna inom utbildningspaketet 2021-01-01 eller senare har möjlighet att bli diplomerad. Läs mer om innehållet i utbildningspaketet och fyll i genomgångna utbildningar i formuläret. LÄNK till formulär.

För att möjliggöra diplomering för erfaren sjuksköterska som har arbetat längre är vårt mål att erbjuda samlad utbildning. Denna kommer innehålla uppdatering inom olika områden. Tidplan för detta är i nuläget 2024.

För läkare och som stadigvarande arbetar inom BHV har vi ett stort utbildningsutbud men i nuläget ingen diplomering att erbjuda.

Utbildningar erbjudas regionalt eller lokalt, webbaserat eller på plats. Du kan anmäla dig till utbildning var som helst i Västra Götalandsregionen.

Anmälan till respektive utbildning sker nedan. 


Information och anmälan