BHV-dagar 2024

Information och anmälningsmöjlighet till BHV-dagar som anordnas av Central Barnhälsovård. Du väljer själv ort och datum önskar delta.

En jämlik barnhälsovård av hög kvalitet i VGR
– hur löser vi det?”

Dagen kommer framför allt att handla om obesitas och vaccination, två områden där vi ser att det finns stora utmaningar att uppnå en jämlik barnhälsovård. Lina Lilja (barnhälsovårdsöverläkare) kommer att, med utgångspunkt i sin egen och andras forskning, föreläsa om hur ett högt BMI i barndomen kan påverka hälsan på kort och lång sikt. Dagen kommer också att innehålla föreläsningar om hur vi kan samtala kring övervikt på BVC, det nya beslutsstödet vid obesitas och om BHVQ.

Vi får även höra om hur vi inom BHV kan prata vaccinationer och om ett vaccinationsprojekt tillsammans med Folkhälsomyndigheten.  

Ni är välkomna att anmäla er till den dag och ort som passar er bäst. BHV-dagen är en heldag och har samma program alla dagar (kl. 08.30-16.00). 

Kostnad 700 kr per person. Ankomstfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.

Anmälan är bindande efter anmälningstidens slut och avgift återbetalas inte vid sjukdom. 

Borås: Plats Astern mat och möten AB
2024-02-27  Anmälan
2024-02-28  Anmälan
Sista anmälningsdag: 2024-02-12

Skövde: Plats Scandic Billingen
2024-05-24  Anmälan
Sista anmälningsdag: 2024-05-10

Göteborg: Plats Campus Nya Varvet
2024-09-17  Anmälan
2024-09-18  Anmälan
Sista anmälningsdag: 2024-09-02

Vänersborg: Plats Quality Hotel
2024-11-12  Anmälan
2024-11-13  Anmälan
Sista anmälningsdag: 2024-10-28

******************************************

Att ställa rutinmässiga frågor om våld till barnets föräldrar

För att alla BHV-sjuksköterskor ska kunna ställa frågor om våld till barnets föräldrar, både kvinnor och män erbjuds en utbildningsdag.

Innehåll: information om metoden att ställa frågor om våld (FOV), våldsutsatthet, våldsutövande och barns rätt till en uppväxt utan våld.

Genomförs av: verksamhetsutvecklare i Central barnhälsovård och utvecklingsledare inom VKV.

Datum: 2024-04-23 kl. 08.30-15.30)
Dagen är kostnadsfri och lunch ingår.

Länk till anmälan och program
Utbildning: Att ställa rutinmässiga frågor om våld till barnets föräldrar (vgregion.se)