Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Information och stöd vid remisskrivning

På den här sidan hittar du information och stöd som tagits fram för att underlätta vid remisskrivning till BUP.

För att remisserna ska komma fram rätt till En väg in krävs följande:

 1. En remiss som anger:

  Information: Namnet på den verksamhet som remissen ska gå till (den BUP-mottagning som patienten i första hand ska besöka).
  Adress: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Postnummer: 413 45 Göteborg

 2. Remissen ska sedan läggas i ett kuvert som skickas till:

  Mottagare: Remissportalen
  Adress: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Postnummer: 413 45 Göteborg

Stöd vid remisskrivning

Det finns ett generellt remisstöd för vårdgivare oavsett frågeställning samt ett remisstöd för elevhälsan vid frågeställning ADHD/ADD och/eller autismspektrumtillstånd:

Remisstöd för vårdgivare

Remisstöd för elevhälsan

Det finns också ett tidigare utbildningsmaterial från den 28:e september 2022 för remisskrivning till BUP. I materialet finns grundläggande information om remisser och konkreta exempel:

Material från remissutbildning för primärvården

Inspelat material från remissutbildning för primärvården

Digitala konsultationstillfällen

Konsultationstillfällena är riktade till personer inom Primärvården eller Elevhälsan. Konsultationstillfällena hålls i grupper om 15 personer och leds av två medarbetare på EVI. Observera att vi endast diskuterar avidentifierade ärenden.

Syftet med konsultationstillfällena är:

 • Att skapa ett forum för ömsesidigt erfarenhetsutbyte där personal inom
 • Primärvården och Elevhälsan kan ställa frågor kring aktuella ärenden
 • Snabbare handläggningstider för barnen/ungdomarna
 • Ökad samsyn mellan olika vårdnivåer och skola
 • Att främja samarbetet mellan BUP, Primärvård och Elevhälsa

Länk till anmälan via Regionkalendern

Informationsunderlag för samverkan mellan primärvården och elevhälsan inför remiss om utredning NP/AST

Stöd för inhämtning av underlag från icke-remitterande elevhälsa till primärvårdsremiss med frågeställning utredning NP/AST. Underlaget hjälper remittenten att få tillräcklig information om elevens fungerande i skola. Underlaget ersätter inte remisstödet för den remitterande parten.

Mall för informationsunderlag för samverkan inför remiss om utredning NP/AST

 

Senast uppdaterad: 2023-03-02 09:58