Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Allmän information

På den här sidan hittar du information om den regiongemensamma vägen in för barn och unga med psykisk ohälsa i VGR.

Här finns ett stöd vid remisskrivning

Frågor och svar

  • Alla barn och ungdomar, 0–17 år, med psykisk ohälsa och som saknar pågående vårdkontakt för detta. Barnet, ungdomen eller deras vårdnadshavare kan kontakta ”En väg in” för att få en bedömning och information om vart de ska vända sig.
  • Åldersgränsen 0–17 år innebär att ”En väg in” är för barn och ungdomar som ännu inte fyllt 18 år.
  • Barn och ungdomar som redan har en pågående kontakt för sin psykiska ohälsa, med primärvården eller barn- och ungdomspsykiatrin, kommer att hänvisas till sin ordinarie mottagning.

 

 

  • En väg in är öppet helgfria vardagar 08.00-16.30. Personal tar då emot telefonsamtal från invånare, vårdgrannar och samverkanspartners samt bedömer remisser och svarar på meddelanden som skickats via 1177.se.
  • Vid livshotande tillstånd ska invånare alltid ringa 112, oavsett tid på dygnet.
Vid livshotande tillstånd ska invånare alltid ringa 112, oavsett tid på dygnet.
 
Vid icke-livshotande akuta tillstånd ska barn och unga eller deras vårdnadshavare ta kontakt med närmaste akutmottagning för barn och ungdomspsykiatri.
 
Vid icke-akuta tillstånd kan invånare skicka meddelanden och egenremisser genom 1177 även utanför öppettiderna. För att använda e-tjänsterna på 1177.se behöver invånaren logga in på 1177.se.
Vid livshotande tillstånd ska alla invånare alltid ringa 112, oavsett tid på dygnet.
 
En väg in handlägger i första hand icke ärenden av icke akut karaktär. Vid ett akut men inte livshotande tillstånd ska vårdsökande istället kontakta sin närmsta barnpsykiatriska mottagning som tar emot akut. Närmsta mottagning hittas lättast via 1177.se under fliken Hitta vård. 

 

På En väg in arbetar ett team med 20–25 medarbetare. Det är läkare, psykologer, sjuksköterskor, socionomer och vårdadministratörer med tidigare erfarenhet från bland annat barn- och ungdomspsykiatrin, primärvården, elevhälsan och socialtjänsten.

Sjuksköterskor, socionomer och psykologer tar emot inkommande samtal från invånare, vårdgrannar och samverkanspartners.

Både egenremisser och remisser från andra vårdgivare bedöms av sjuksköterska, läkare och psykolog som ingår i ”En väg in”:s remissteam tillsammans med vårdadministratör.

En väg in bedömer remisser utifrån ett aktuellt regiongemensamt triageringsstöd, som i sin tur bygger på befintliga regionala medicinska riktlinjer (RMR:er), Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral samt barn- och ungdomspsykiatrins uppdragsbeskrivning.

Följande remisser som inte ska skickas via En väg in:
• Remisser från BUP-mottagning i en förvaltning till BUP-mottagning/ätstörningsmottagning i samma förvaltning.
• Remisser från BUP-akutvård till BUP-öppenvård i de fall patienten behöver skyndsamt omhändertagande.

 

När en patient remitteras till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ska remittenten ange namn på den BUP-mottagning som remissen ställs till. Om denna information saknas, eller om den aktuella mottagningen saknar tider inom ramen för vårdgarantin, strävar "En väg in" för att boka in ett besök på en mottagning så nära patientens bostadsadress som möjligt. 

Om ett första besök på mottagningen bokas in utifrån ett telefonsamtal med En väg in informerar En väg in barnet, ungdomen eller vårdnadshavaren om datum och tidpunkt för besöket under telefonsamtalet samt skickar en kallelse via post.

Om ett första besök på mottagningen bokas in utifrån en egenremiss eller remiss från vårdgivare skickar En väg in en kallelse till barnet/ungdomen via post.

Om- och avbokningar hanteras av den mottagning där besöket ska ske. I den kallelse som skickas ut till barnet/ungdomen från ”En väg in” finns information om hur man kommer i kontakt med aktuell mottagning för att av-/omboka besök.

Om du har tillgång till avvikelsehanteringssystemet MedControl PRO ska du använda dig av detta. Du hittar En väg in under VGR -> SU -> Område 1 -> Neurologi-psykiatri-habilitering -> En väg in. Följ sedan instruktionerna programmet ger dig.

Om du inte har tillgång till MedControl PRO, går det bra att skicka en avvikelse per post. Kom då ihåg att inte ange känsliga uppgifter i fritext. Behöver du skriva person- eller remissnummer kan du göra så. I avvikelsen beskriver du kortfattat vad som inträffat, om någon åtgärd redan vidtagits och om du har något förslag till förbättring. Kom också ihåg att ange dina kontaktuppgifter.

Avvikelse per post ställs till:

En väg in
Att: T.f. EC Michélle Nielsen
Drottninggatan 16
411 14 Göteborg

En väg in tar emot och bedömer remisser gällande ätstörningsproblematik för patienter i hela Västra Götalandsregionen. Vid accepterad remiss bokas patient antingen till en mottagning inom BUPs öppenvård eller till en ätstörningsmottagning, beroende på vilken förvaltning patienten tillhör, för ett första besök.

Alla remisser med frågeställning ätstörning, som bedöms tillhöra specialistpsykiatrin, ska dock skickas till En väg in. 

Senast uppdaterad: 2023-03-01 10:22