Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Information om SAMSA

På den här sidan hittar du information om den regiongemensamma vägen in för barn och unga med psykisk ohälsa i VGR, särskilt framtagen för dig som arbetar med SAMSA i primärvården. Nedan finns information om arbetssättet med SAMSA som delats fram till uppstarten den 3:e oktober 2022.

EVI - en gemensam triageringsenhet

”En väg in” (EVI) är en regiongemensam triageringsenhet för barn och unga som inte vet vart de ska vända sig vid psykisk ohälsa. Enhetens uppdrag är att triagera inflödet av barn och unga 0–17 år med psykisk ohälsa.

Inflödet till EVI utgörs av remisser till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt av barn och unga eller deras vårdnadshavare som inte vet vart de ska vända sig. EVI triagerar invånarkontakterna till egenvård, annan aktör, primärvård eller BUP.

Triagering till primärvård sker till patientens listade vårdcentral. IT-systemet SAMSA används för informationsöverföringen. Arbetssättet omfattar enbart patienter som kontaktar EVI per telefon. Patienter från EVI utgör ett begränsat inflöde till primärvården. Triageringen görs utifrån aktuella regionala medicinska riktlinjer (RMR:er).

Ökad patientsäkerhet arbetssättets syfte

Arbetssättet med SAMSA syftar till att öka patientsäkerheten och att patienten inte ska vara bärare av sin egen vårdinformation.

Informationsöverföring genom SAMSA

Informationsöverföring om patienten från EVI till vårdcentralen sker genom SAMSA.

SAMSA är ett befintligt system hos vårdcentralerna och inkorgen vittjas dagligen. För de patienter som ringer EVI och triageras till primärvården kommer EVI be om och dokumentera samtycke för

  • olika kontaktvägar till patient, exempelvis telefon,
  • användning av SAMSA för både EVI och vårdcentralen,
  • vårdcentralen att läsa journalanteckningen från EVI genom NPÖ.

Om patienten/vårdnadshavaren ger samtycke registreras patienten i SAMSA och "Meddelande till vård och omsorg" skickas till den vårdcentral där patienten är listad. Om samtycke ej ges kan EVI inte använda SAMSA, utan får istället hänvisa patienten att själv kontakta sin vårdcentral.

Vårdcentralen vittjar inkorgen i SAMSA minst tre gånger per dag enligt befintligt arbetssätt och kvitterar meddelandet i SAMSA för vårdövertagande. Därefter tar vårdcentralen kontakt med patienten inom fem arbetsdagar för fortsatt planering. Patientkontakt tas enligt vad patienten samtyckt till.

EVI avslutar ärendet i SAMSA för både EVI och vårdcentralen efter mottagen kvittens i SAMSA. För att säkerställa att patienten blir kontaktad inom fem arbetsdagar behöver varje vårdcentral ha en rutin för att ta emot ärendet i SAMSA och omhänderta det.

Nyttiga funktioner i SAMSA

Det finns flera funktionaliteter i SAMSA som kan vara nyttiga vid informationsöverföringen mellan EVI och primärvården. Några av dem är gemensam ärendehantering, hänvisning och mail-notifikationer vid nya ärenden.

Mer information om funktioner i SAMSA

Vid behov av utbildning eller frågor kontakta er lokala SAMSA-förvaltare.

Senast uppdaterad: 2022-09-29 15:19