Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa

15 mars 2022 öppnades enheten ”En väg in” för alla nya invånarkontakter och remisser till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västra Götaland. ”En väg in" är en regiongemensam verksamhet som kommer att bedöma remisser samt erbjuda invånare rådgivning och bedömning av vårdbehov. Om det finns ett behov kommer en tid för första besök kunna bokas till barn- och ungdomspsykiatrin.

”En väg in” är en del i att verkställa regionstyrelsens beslut från april 2021 om BUP Tillgänglighetsuppdrag 2021–2023, med målet om en god tillgänglighet för alla barn och unga i Västra Götaland med psykisk ohälsa. Flera regioner utöver Västra Götalandsregionen har redan eller arbetar med att starta upp ”En väg in”.

”En väg in” och dess uppdrag

”En väg in” är ett regiongemensamt kontaktcenter, med uppdrag att ta emot telefonsamtal, egenremisser och 1177-meddelanden från invånare (barn och ungdomar 0–17 år och/eller vårdnadshavare) samt remisser och rådgivningssamtal från vårdgrannar och samverkanspartners. ”En väg in” är öppet kl. 8.00 till 16.30 helgfri måndag till fredag.

”En väg in” nås på telefonnummer 010 – 435 86 50.
Mer kontaktinformation finns på 1177.se.

”En väg in” bedömer invånarnas vårdbehov och triagerar till rådgivning, hänvisning till primärvården, hänvisning till andra aktörer (exempelvis socialtjänst) eller inbokning av första besök på BUP-mottagning. ”En väg in” är till för barn och unga som inte har en pågående vårdkontakt för psykisk ohälsa. Barn och unga som redan har en befintlig kontakt för sin psykiska ohälsa med primärvården eller barn- och ungdomspsykiatrin hänvisas att kontakta sin ordinarie mottagning. Triageringen vid ”En väg in” genomförs utifrån aktuella regionala medicinska riktlinjer, Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2022–2022 samt BUP:s uppdragsbeskrivning.

Remissbedömningen genomförs av ett remissteam bestående av en läkare, en psykolog och en vårdadministratör. För att underlätta hanteringen av remisser och säkerställa en likvärdig bedömning av remisserna har två stöd för remisskrivning till BUP tagits fram: ett generellt stöd för vårdgivare samt ett stöd för elevhälsan för frågeställning ADHD/ADD och/eller autismspektrumtillstånd.
Dessa remisstöd finns tillgängliga här!

Remisser kommer bedömas på samma grunder oavsett avsändare, det är innehållet som ger underlag för bedömningen. Det har även tagits fram en mall för egenremisser som invånare får åtkomst till via 1177 e-tjänster. Mallen för egenremisser finns i två olika versioner, en för vårdnadshavare samt en för barn och ungdomar.

Vårdgrannar och samverkanspartners kan kontakta ”En väg in” via telefon om frågor kopplat till remisshantering. Frågor kring patienter som har en befintlig kontakt med BUP hänvisas till aktuell BUP-mottagning.

Visar hur barn, unga med psykisk ohälsa kan få vård via En väg in

Vad ”En väg in” innebär för invånare, BUP samt vårdgrannar och samverkanspartners

För invånarna innebär ”En väg in” att barn och ungdomar med psykisk ohälsa samt vårdnadshavare som inte vet var och hur de kan få hjälp, och som inte har någon befintlig kontakt med BUP eller primärvården på grund av psykisk ohälsa kan få hjälp att komma till rätt vårdnivå.  

För BUP-verksamheterna innebär ”En väg in” flera regiongemensamma arbetssätt: remissbedömning, telefonrådgivning för patienter utan pågående vårdkontakt för psykisk ohälsa, triageringsstöd (som baseras på aktuella RMR:er, Krav- och kvalitetsboken samt BUP:s uppdragsbeskrivning) och tidbokning för första besök.

För vårdgrannar och samverkanspartners innebär ”En väg in” framför allt administrativa förändringar. ”En väg in” är en regiongemensam remissportal med en gemensam adress för remittering och ett gemensamt telefonnummer för frågor kring remisshantering. Utöver detta kan patienter utan pågående vårdkontakt för psykisk ohälsa som kontaktat ”En väg in” bli hänvisade till en vårdgranne eller samverkanspartner efter en bedömning vid ”En väg in”. 

Arbetet framåt

Det kommer att ske en löpande uppföljning av bland annat arbetssätt, stödmaterial, patientflöden samt konsekvenser för vårdgrannar och samverkanspartners för att kontinuerligt vidareutveckla och anpassa den nya verksamheten ”En väg in”. Uppföljningen sker i en projektgrupp med företrädare från både BUP och primärvården (Närhälsan, privat regi och UPH) som genomför regelbundna möten.

Kontakta oss

Frågor och kommentarer får gärna mejlas till envaginvgr@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2022-11-17 09:28