Forskning                                      - Vårdsamordnare psykisk ohälsa

Vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvård utvärderas av Göteborgs Universitet. Tillgängliga forskningsresultat finns publicerade nedan.

Göteborgs Universitets forskningssida

Redovisning av forskningsbaserad metodutveckling
Vårdsamordnare vid psykisk ohälsa i primärvården 

Rapporter: