CIMA-appen

CIMA är en app för digital överföring av dermatologiska bilder. På den här sidan finns information om CIMA-appen, hur den fungerar och hur man ansluter till tjänsten. I dagsläget kan endast privata vårdcentraler som har avtal med VGR beställa och använda CIMA-appen. Arbete pågår för närvarande med att ta fram beslut om införande av CIMA-appen i VGR.

CIMA-appen är en e-tjänst som gör det möjligt för privata vårdgivare i primärvården att med mobiltelefon fotografera patientens hudförändringar och överföra bilderna till VGR:s bilddatabas Picsara.

Endast privata vårdcentraler i nuläget

Arbete pågår för närvarande med att ta fram beslut om införande av CIMA-appen i VGR och i dagsläget kan endast privata vårdcentraler som har avtal med VGR beställa och använda CIMA-appen. 

Så går det till 

Genom att ladda ner applikationen till tjänstemobilen, på vilken ett dermatoskop monteras, tas bilder på patienten via CIMA-appen. Efter undersökningen överförs bilderna digitalt till Picsara. Detta arbetsflöde ersätter den befintliga processen där bilder analogt överförs till en lokal dator för att sedan skrivas ut och skickas tillsammans med remissen till hudkliniken.

CIMA-appen laddas ner till tjänstemobilen från App Store (för Iphone) eller Play Store (för Android). Privata mobiler får inte användas, i enlighet med Patientdatalagen. Tillsammans med mobiltelefonen krävs ett godkänt dermatoskop som fästs på mobilen. (En lista över godkända dermatoskop publiceras inom kort på denna sida.) Bilderna lagras inte lokalt på mobiltelefonen och all information krypteras för patientens säkerhet. Det gäller även patientens personuppgifter som enkelt hämtas via en personuppgiftstjänst och lagras tillsammans med bilderna.

Arbetssättet gällande remittering ändras inte, dvs fysisk remiss ska fortfarande skickas till hudkliniken. Arbete med att digitalisera remissflödet pågår parallellt inom VGR, men tidpunkt för införande är inte känt.

Fördelar för patient och verksamhet

Med CIMA-appen effektiviseras vårdcentralens arbetsflöde och hudkliniken får tillgång till högkvalitativa bilder omgående. Det leder till en snabbare bedömning av patientens bilder och ett minskat antal besök på hudverksamheterna för de patienter som bedömts inte vara i behov av ytterligare bedömning. Det nya arbetssättet bedöms leda till mindre lidande, i form av stress och oro för patienten, samt i slutändan rädda liv.

Tekniska förutsättningar

Den tekniska förutsättningen som krävs är åtkomst till Sjunet via privata vårdgivarens trådlösa nät. Test av denna åtkomst kan göras genom att:

  • Öppna webbläsaren i telefonen och surfa till adressen: https://cima.vgregion.sjunet.org (CIMA inloggningssida)
  • Sök på “CSAM CIMA” i Apple Appstore eller Google Play. 
  • Ladda ner appen och kontakta VGR för vidare anslutning till tjänsten på cima@vgregion.se och ange att er vårdcentral vill ansluta till CSAM CIMA.
  • Kort därefter blir vårdcentralen kontaktad för anslutning/utbildning och startdatum för tjänsten.

Tekniskt krav på telefon: IOS (Iphone) version 12 och Android version 8.1 eller senare.

Rekommendation dermatoskop

Vid användning av CIMA rekommenderas främst Dermlite DL4. Dermlite DL1 är en enklare variant som funkar för bildtagning, men den är inte ett lika kvalitativt dermatoskop i det kliniska arbetet eftersom den inte ger möjlighet att växla mellan icke-polariserat och polariserat ljus. För inköp av Dermlite DL4 liksom DL1 samt skal till mobiltelefoner kan Bluebird medical användas. Rekommendationen om dermatoskop kommer från Eva Johansson Backman, överläkare hudverksamheten, SU.

Uppkoppling krävs vid registrering av patient 

Offlineläget för CIMA är inte i funktion i nuläget. De innebär att det bara går att registrera en patient ifall mobilen är uppkopplad mot personuppgiftstjänsten. (Du måste vara ansluten mot Sjunet). Inga personid kan registreras manuellt.

Support för CIMA-uppkoppling

Vill du få hjälp att koppla upp dig med CIMA-appen? Vi erbjuder hjälp med att koppla upp på:

  • tisdagar (10.00–11.00)
  • torsdagar (13.00–13.30)
  • Under julhelgerna gäller följande: Inga kopplingsmöten kommer att hållas mellan vecka 50 till och med vecka 2.

Mejla till cima@vgregion.se och ange vilken dag du vill anmäla dig till, så skickar vi en kallelse i Outlook-kalendern.

För att du ska kunna anmäla dig till ett uppkopplingsmöte behöver du ha begärt att få ansluta. Läs mer om hur du gör det under rubriken ”Tekniska förutsättningar”.

Mer information och användarinstruktioner

Teknisk support och frågor om anslutning

Teknisk support
Tekniska problem och felsökning görs i första hand lokalt med hjälp av den egna IT-avdelningen. Därefter kontaktas VGR IT-support.

CIMA är en av VGR:s publicerade tjänster på Sjunet. Det innebär att driftsinformation kommer att publiceras på vårdgivarwebben vid eventuell störning i tjänsten.

Kontakt
Vid frågor om anslutning av tjänsten, kontakta VGR via cima@vgregion.se.