Hög förekomst av invasiva infektioner med grupp A-streptokocker

Publicerad:

Just nu ses en hög förekomst av invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS). Ökningen ses i alla åldersgrupper men flest fall ses hos personer över 70 år.

Mot bakgrund av detta vill Strama Västra Götaland betona vikten av att alltid göra en helhetsbedömning av sjukdomens svårighetshetsgrad och vara uppmärksam på tecken till allvarlig infektion eller komplikationer.
I Regnbågshäftet sid 4-13 finns ett avsnitt om värdering av risk för allvarlig infektion/sepsis hos patienter utanför sjukhus, både avseende vuxna och barn.

I rådande situation har Strama på nationell nivå kommit med följande rekommendation:

”NAG Strama uppmanar till ökad uppmärksamhet på allvarlig sjukdom och frikostighet med läkarbedömning vid misstanke om faryngotonsillit. Patienter som inte bedöms allvarligt sjuka i sin faryngotonsillit handläggs enligt gängse rekommendation, alltså snabbtest för streptokocker vid 3-4 Centorkriterier och antibiotikabehandling om snabbtestet då är positivt.” 

Länk till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för faryngotonsillit.
Uppdaterade behandlingsrekommendationer kommer att publiceras den 8 april 2024.