Användning av antibiotika för patienter som vårdas på sjukhus ökar i hela region

Publicerad:

Sjukhusen i regionen ökar sin användning av antibiotika till patienter som vårdas inneliggande på sjukhus.

Vilken mängd, vilka sorter och hur stor andel som ges i tablettform (peroralt) varierar mellan sjukhusen. Bruk av parenterala medel (inte tablettform) bör undvikas så snart det är möjligt på grund av ökad risk för biverkningar, ökade kostnader, större miljöpåverkan och försvårad poliklinisk vård. Stramas antibiotikarapport för tredje kvartalet presenterar nyckeldata om sjukhusanvändningen av antibiotika.

Läs mer i rapporten på statistiksidan