Hiv *

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Hiv smittskyddsblad - läkarinformation

Hiv smittskyddsblad - patientinformation

Hiv - patientinformation för person med välinställd hivbehandling

Sjukdomsinformation från Folkhälsomyndigheten 

Statistik

Statistik för Västra Götaland

Statistik från Folkhälsomyndigheten 

Informationsmaterial 

Broschyr Hiv och hepatit - information till dig som injicerar droger 

Översättningar till annat språk

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. För översättningar, välj först det svenska smittskyddsbladet och sen hittar du längst upp till höger vilka språk som det är översatt till.
Hiv - patientinformation: översättning på flera språk
Hiv med välinställd behandling - patientinformation

Styrande dokument

Hiv - handläggning vid positivt provsvar 

STI-provtagningsmall och frågor till provtagningsmall (uppdaterad 2022-11-03)
På samma sida finns översättningar till flera språk.