PrEP

PrEP (pre-expositionsprofylax) är ett läkemedel i förebyggande syfte för att minska risken att få hiv. I Västra Götalandsregionen finns följande mottagningar som arbetar med PrEP: 

PrEP 

 • bör erbjudas individer där läkaren och patienten bedömer att det finns påtagligt ökad risk för hiv-infektion.
 • De flesta av dessa finns bland MSM, t.ex. vid:
  ‒ Ökat sexuellt risktagande i form av oskyddat analsex med ny partner
  ‒ Sexresor till platser med högre hiv-förekomst
  ‒ Intag av narkotika/droger i samband med sex
  ‒ Infektion med syfilis, rektal gonorré eller rektal klamydia
  ‒ Även andra (även icke-MSM) kan vara aktuella utifrån en individuell bedömning.

Läs mer i Kunskapscentrum för sexuell hälsas broschyr om PrEP: PrEP Fakta
Broschyren är är framtagen till den som önskar veta mer om PrEP, funderar på att använda det eller redan tar det. Den är också ämnad för hälso- och sjukvårdspersonal som möter eller kan tänkas möta PrEP-användare.

Folkhälsomyndighetens kunskapsöversikt: Preexpositionsprofylax för att minska risken för infektion med hiv.