Psykiatrisk epidemiavdelning

Utbildning för personal som ska jobba på psykiatriska epidemiavdelningar med patienter som har covid-19.

Beskrivning

Målgrupp: Skötare, sjuksköterskor, läkare inom psykiatrin som ska jobba med patienter med covid-19.

Tid och plats: ca 4 timmar, Simulatorcentrum Östra

Övergripande innehåll:

  • Introduktion med information om covid-19, kommunikation, teamarbete och rollspel med ankomstsamtal.
  • Smittskydd
  • Somatisk försämring (vitala parametrar)
  • Bältning i skyddsutrustning

Anmälan

Ansvarig chef kan anmäla sin personal till Simulatorcentrum 031-3438938