Covid-IMA och covid-avdelning

Beskrivning

Målgrupp:

 1. Dag 1: Personal som inte har vana att jobba på en vårdavdelning framför allt medicinsk, till exempel. skötare, undersköterskor och sjuksköterskor från psykiatrin, röntgen eller från mottagningar och som ska jobba på en covid-19 avdelning.
 2. Dag 2: Personal som inte är vana att jobba med svårt sjuka patienter på en vårdavdelning och som ska jobba på en intermediär avdelning för covid-19 patienter som är utskrivna från intensivvården. 

Beroende på personalens behov kan man välja att gå dag 1, dag 2 eller båda.

Mål:

 • Ökad färdighet och trygghet för sjuksköterskor och undersköterskor som skall arbeta på en Covid-avdelning
  Ökad patientsäkerhet och minskat behov av handledning i verksamheten i samband med introduktion av nya medarbetare på Covid-avdelning

Övergripande innehåll:

Dag 1 (för vårdpersonal utan erfarenhet av vård på medicinavdelning)

 • Smittskydd, personlig skyddsutrustning
 • Kontroller och första åtgärder vid instabil patient (NEWS2,
  syrgasbehandling)
 • Omvårdnad av svårt sjuk patient (mobilisering, fallrisk, palliation)
  Nutrition och eliminering (KAD, timdiures, vätskelista, sondvälling,
  TPN)
 • Läkemedel (inhalationer, infusioner, droppräknare, LM i sond och CVK

Dag 2 (för vårdpersonal på Covid-avdelning med intermediärvård)

 • Smittskydd, personlig skyddsutrustning
 • Trakeostomivård
 • Högflödesgrimma (tex. Optiflow), artärnål och blodgas
 • Omvårdnadsaspekter vid covid, andningsträning
 • Teamarbete vid akutsituationer

Tid och lokal: Utbildningarna sker på Simulatorcentrum på Östra sjukhuset. Nya utbildningar kan påbörjas varje vardag om tillräckligt antal anmälda. 

Anmälan

Respektive chef anmäler personal, som bedöms vara aktuell för arbete på covid-avdelning och intresserad av att gå utbildningen. Maila simulatorcentrum@vgregion.se eller ring 031-3438938 för bokning.