Hållbar arbetsdag för IVA-personal

Hur får du en hållbar arbetsdag i ett helt nytt team? Workshop om att leda och fördela arbetet på IVA-avdelning med oerfaren personal

Beskrivning

Målgrupp: Sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar

Bakgrund: Under Covid19-pandemin kommer många IVA-sjuksköterskor ha en roll som teamledare i det dagliga arbetet med personal som har begränsad erfarenhet av IVA-vård tidigare.

Syfte: Målet med workshopen är att belysa grundläggande principer för grupputveckling och ge verktyg för ledarskap med fokus på team som är nya för varandra och arbetar under särskilda omständigheter

Upplägg: Interaktiv workshop på 60 min med möjlighet till uppföljande workshop digitalt efter cirka 2 veckor om intresse finns

Tid och plats:
Flexibelt. Kan ordnas vid lämplig tidpunkt i anslutning till IVA-avdelning eller i Simulatorcentrums lokaler på Östra eller Mölndal

Deltagare: Optimal gruppstorlek 6-10 personer

Kontakt och bokning: simulatorcentrum@vgregion.se eller 031-3438938

Workshopen är framtagen av Simulatorcentrum i samarbete med IVA-personal.