Covid-IVA

Beskrivning

Målgrupp: Personal som inte tidigare har jobbat inom intensivvården, t.ex. sjuksköterskor och undersköterskor från operation, anestesi och vårdavdelningar (på SU kallade intensivvårdsassistenter) och AT-läkare och legitimerade läkare (på SU kallade förstärkningsläkare). Även reaktivering av personal som tidigare har jobbat inom intensivvården.

Övergripande innehåll:

 • Introduktion
  - Om covid-19
  - Kommunikation och teamarbete
 • Smittskydd
  - Träning av på- och avtagning
 • Basal IVA-omvårdnad
  - En dag på IVA
  - Sängbäddning
  - Hygien
 • Avancerad IVA-omvårdnad
  - Munvård, byte tubsida mm
  - CVK, TD Artärnål
 • Läkemedel inom intensivvård
  - Vanliga mediciner
 • Läkemedelshantering
  - Blandning
  - Läkemedelspumpar
 • Respiratorvård
 • Vändning i bukläge
 • HLR/Defibrillator
  - S-HLR
  - A-HLR
 • IVA-Situationsträning
  - Helhetsgrepp
 • Teamarbete kring intubation av covid-19 patienter
 • Avslut

Med reservation för ändringar.

Tid och lokal: Utbildningen tar två dagar på Simulatorcentrum på Östra sjukhuset. Nya utbildningar kan påbörjas varje vardag efter avtal med samordnare på HR-strategiska.

Anmälan

Intresserade medarbetare och chefer kan anmäla sitt intresse att arbeta inom intensivvården och blir därefter inkallad till utbildning på Simulatorcentrum.

För sjuksköterskor och undersköterskor: maila till kompetensutveckling.hr-strategiska.su@vgregion.se.

För läkare: maila till su.forlak.anopiva.ostra@vgregion.se

När du mailar - lista också:
Namn
Efternamn
Yrke
Specialitet
Specialist/ST/AT
Ordinarie arbetsställe: sjukhus, klinik/avdelning, chefs medgivande (ja/nej), ordinarie chef
Tillhör riskgrupp (ja/nej).
Möjligheter/önskemål (exempelvis: kan jobba heltid, kan 4 timmar per vecka, ej onsdagar, ej före 11 maj)