Inbjudan: Fördjupande webbinarium levnadsvanor

Nationellt programområde (NPO) levnadsvanor och nationell arbetsgrupp (NAG) bjuder in till fyra fördjupande webbinarier om nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Lars Jerdén, ordförande NAG vårdprogram, inleder. Huvudansvariga för respektive avsnitt i vårdprogrammet ger en introduktion till innehållet i respektive avsnitt. Därefter finns gott om tid för dialog och till att ställa frågor.

Fördjupande webbinarium 

- Barn och unga 26 april kl. 10-12
- Tobak, Alkohol 27 april kl. 15-17
- Inför operation 28 april kl. 15-17
- Mat, Fysisk aktivitet 4 maj kl. 15-17

Anmälan: Anmälan senast den 24 april

Plats: Teamsmöte, länk skickas till anmälda deltagare senast en vecka innan

Målgrupp: Hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter, chefer och
beställare av hälso- och sjukvård och patienter

Kontakt: Information om webbinarierna ges av processledaren för NPO levnadsvanor Kristine Bergström, kristine.bergstrom@norrarf.se