Dialogmöte lung- och allergisjukdomar

Publicerad:

Om vad som är aktuellt inom nationellt programområde lung- och allergisjukdomar och planen framöver.

Datum: 6 oktober 2022
Tid: 9.30 – 12.00
Plats: Digitalt
Kostnad: Gratis
Anmälan: via länk
Sista anmälningsdag: 4 oktober 2022

Innehåll
Aktuellt inom nationellt programområde lung- och allergisjukdomar och vad som händer framöver.
Information om arbetet i programområdets nationella arbetsgrupper. Det finns möjlighet till dialog med ordförande i respektive arbetsgrupp.
Samverkan mellan vårdnivåer och möjligheter till införande av kunskapsstöd. Petra Vogt, ordförande i nationella primärvårdsrådet, deltar.

Målgrupp
Samarbetspartner inom lung- och allergisjukdomar, såsom professions- och patientföreningar, kommuner, kvalitetsregister, nationella programområden (NPO), nationella arbetsgrupper (NAG), regionala programområden (RPO), lokala programområden (LPO) och myndigheter.

Medverkande 
Nationellt programområde lung- och allergisjukdomar