Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Information och marknadsföring

Riktlinjer för information och marknadsföring

Riktlinje marknadsföring av hälso- och sjukvård (beslutad 2021-06-15) 
Riktlinjerna är nationella och framtagna av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Syftet är att komplettera områden där man funnit att det finns brister i gällande lagar och regleringar.

Riktlinjer för information och marknadsföring inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab - 2014-06-04

Godkännandesymbolen – en kvalitetsstämpel

Symbolen visar att vårdcentralen eller rehabenheten uppfyller Västra Götalandsregionens krav. Det gör det tydligt för invånarna i Västra Götaland vilka vårdcentraler och rehabenheter som bedrivs på uppdrag av Västra Götalandsregionen och som invånarna fritt kan välja mellan.  

Varje leverantör ansvarar för att tydligt visa att den uppfyller Västra Götalandsregionen krav. Leverantärer inom Vårdval Vårdcentral och/eller Vårdval Rehab ska därför använda symbolen i all kommunikation med invånarna – broschyrer, annonser, webbsidor och annat informationsmaterial. Symbolen i olika format finns i rutan nedan.

Beställ skylt med godkännandesymbolen. Den ska sitta där den syns tydligt i entrén eller på annan lämplig plats på alla godkända enheter. 
Kontakta Adress- och distributionscentrum
adress.distributionscentrum@vgregion.se 
010-441 36 94 eller 010- 441 36 95

Godkännandesymboler för vårdcentraler – i olika format beroende på användningsområde.

Godkännandesymbol för nedladdning – VGR:s mediebank

Här kan du ladda upp godkännandesymbolen för rehabenheterna i KIV (Katalog-I-Väst) för att de ska visas på enheternas presentationer på 1177 Vårdguiden.

Godkännandesymbol för 1177 Vårdguiden 100x100 px

Beskrivning hur du ska lägga in information om enheterna i KIV (Katalog I Väst), som sedan visas på rehabenheternas presentationer på 1177 Hitta Vård. Lathunden innehåller också skrivtips och uppmaningar om hur texter ska formuleras så att enheternas presentationer blir enhetliga på 1177 Vårdguiden.

Lathund och riktlinjer Hitta vård för Vårdval Rehab 2014-09-05

Senast uppdaterad: 2022-12-08 11:17