Beställning och svar

Under respektive rubrik finns lathundar och rutinmanualer för Beställning och svar. Samtliga dokument kontrolleras vid uppgradering av AsynjaVisph.

Nyhetsbrev och information

Förändring i AsynjaVisph beställningsbild för Skaraborg 2024-05-22
Information efter omdirigering av NPU koder 2 maj 2024 i ONELIS databas (Skaraborg område V8 och V9 och Privata vårdgivare som skickar prover till Unilabs)
Förändring i AsynjaVisph beställningsbild VGR Analysförteckning uppdateras till version 3.4.4
Förändring i AsynjaVisph beställningsbild för Skaraborg 2024-03-13
Förändring i AsynjaVisph beställningsbild VGR Analysförteckning uppdateras till version 3.4.2
Förändring i AsynjaVisph beställningsbild VGR Analysförteckning uppdateras till version 3.3.10
NÄL Info Klamydia_GC diagnostik 231122
SU Info Klamydia_GC diagnostik 2023-11-20
Förändring i AsynjaVisph beställningsbild VGR Analysförteckning uppdateras till version 3.3.9
Förändring i AsynjaVisph beställningsbild för Skaraborg 2023-11-29
Förändring i AsynjaVisph beställningsbild för Skaraborg 2023-10-11
Förändring i AsynjaVisph beställningsbild VGR Analysförteckning uppdateras till version 3.3.7
AsynjaVisph - Viktiga moment i LabCenter för att elektroniska filer ska komma till sjukhus Lab
Förändring i AsynjaVisph beställningsbild för Skaraborg 2023-05-24
Förändring i AsynjaVisph beställningsbild för Skaraborg 2023-04-21
Förändring i AsynjaVisph beställningsbild VGR Analysförteckning uppdateras till version 3.3.4
Förändring i AsynjaVisph beställningsbild VGR Analysförteckning uppdateras till version 3.3.3
Förändring i AsynjaVisph beställningsbild för Skaraborg 2023-03-15
Förändring i AsynjaVisph beställningsbild VGR Analysförteckning uppdateras till version 3.3.2
Förändring i AsynjaVisph beställningsbild VGR Analysförteckning uppdateras till version 3.3.1
Förändring i AsynjaVisphs beställningsbild för Skaraborg 2022-11-30
Förändring i AsynjaVisph beställningsbild för Skaraborg 2022-11-17
Förändring i AsynjaVisph beställningsbild VGR Analysförteckning uppdateras till version 3.2.9
Förändring i AsynjaVisph beställningsbild VGR Analysförteckning uppdateras till version 3.2.8
Förändring i AsynjaVisph beställningsbild VGR Analysförteckningen uppdateras till version 3.2.7
Upptäckt förändring efter uppgradering av PU-tjänsten den 31 maj, uppdaterat 2022-07-01
Viktigt att tänka på vid provtagning i LabCenter
Förändring i AsynjaVisph beställningsbild VGR Analysförteckningen uppdateras till version 3.2.6
Förändring i AsynjaVisph beställningsbild för Skaraborg 2022-06-08
Förändring i AsynjaVisph beställningsbild VGR Analysförteckningen uppdateras till version 3.2.4
Förändring i AsynjaVisphs beställningsbild för Skaraborg 2022-03-24
Förändring i AsynjaVisphs beställningsbild VGR Analysförteckning uppdateras till version 3.2.1
Förändring i AsynjVisph beställningsbild VGR Analysförteckning uppdateras till version 3.1.12
Förändring i AsynjaVisphs beställningsbild VGR Analysförteckning uppdateras till version 3.1.11
NA CRP -resultattolkning anpassat till Reagens CRP easy i AsynjaVisph
Hantering av "gamla" beställningar efter införande av Skaraborg OneLis
Information till kunder i lab Skaraborg databas OneLIS
Förändring i AsynjaVisphs beställningsbild VGR Analysförteckning uppdateras till version 3.1.8
Förändring i AsynjaVisphs beställningsbild VGR Analysförteckning uppdateras till version 3.1.7
Nya referensintervall och åldersfördelningar på ingående analyser i Hematologi (PNA) är uppdaterade i AsynjaVisph
Förändring i AsynjaVisphs beställningsbild VGR Analysförteckning uppdateras till version 3.1.6
Förändring i AsynjaVisphs beställningsbild VGR Analysförteckning uppdateras till version 3.1.5
Förändring i AsynjaVisphs Skaraborg beställningsbild Troponin I
Ny storlek på lab etiketten 52x33mm
Förändring i AsynjaVisphs beställningsbild VGR Analysförteckning uppdateras till version 3.1.4
Att tänka på vid provtagning i LabCenter 
Förändring i AsynjaVisphs beställningsbild VGR Analysförteckning uppdateras till version 3.1.2
Information till verksamhet Näsl-SARSCoV2ag(PNA)
Förändring i AsynjaVisphs beställningsbild VGR Analysförteckning uppdateras till version 3.1.1. Gäller även för Skaraborg. 
Förändring i AsynjaVisph beställningsbild VGR Analysförteckning uppdateras till version 3.0
Information till verksamheter SKAS Luftvägspanel
Information till verksamheter SU SÄS NU KUNG SARS CoV 2 ak
Information till verksamheter SKAS Svnäsal-Sars-CoV-2
Förändring i AsynjaVisphs beställningsbild VGR Analysförteckning uppdateras till version 2.2.10
Förändring i AsynjaVisphs beställningsbild VGR Analysförteckning uppdateras till version 2.2.9