Journaldokumentation

Här finns lathundar och rutinmanualer för Journaldokumentation. Samtliga dokument kontrolleras vid uppgradering av AsynjaVisph.

Läkarintyg

Gemensamma
Användarmanual Webcert Integration version 6.11 - välj Integration
Läs mer information om hantering av Dödsbevis i AsynjaVisph
Release notes Webcert 6.11.1

Här kan du lära dig hur du skapar och skickar digitala intyg. Här finns korta instruktionsfilmer, steg-för-steg-instruktioner och tips på vad du kan tänka på när du jobbar i Webcert.
Intygsskola Webcert

Intygstjänster - introduktion av Webcert
Intygstjänster - ärendekommunikation i Webcert


Mätvärdesmallar

Gäller Närhälsan, Regionhälsan och Habilitering & Hälsa
Mätvärdesmallar, enhetsnivå

Gäller privata vårdgivare
Mätvärdesmallar, enhetsnivå