Användarstöd

Användarstöd för dig som arbetar med plattformen Vård och Hälsa och som läst utbildningen i Lärportalen.

De flesta av lathundarna att zooma in i genom att hålla ned knappen "Ctrl" på tangentbordet samtidigt som du rullar på musens hjul. Om du tittar på lathundarna på mobil eller en musplatta kan du zooma med fingrarna.

Tänk på att det inte är lämpligt att spara ner eller skriva ut lathundarna eftersom de uppdateras i takt med att funktioner i systemet förändras och det endast är de som är länkade från den här sidan som är aktuella. 

Om du hittar något fel i en lathund får du gärna rapportera det på vårt användarforum på Viva Engage

Tips för att avhjälpa problem

Här är några exempel på vanliga problem och hur man avhjälper dem. 

 

- Min patient ringer och säger att hen inte kan se något annat än sitt senaste besök i appen, allt annat är spärrat.  

Har patienten ett pågående videobesök är det inte möjligt för patienten att lägga in nya mätvärden eller gå in på andra besök i appen. Om detta händer kan du gå in och välja aktuell patient. Under fliken “alla besök” kan du se om det finns oavslutade videobesök eller schemalagda besök. Skulle så vara fallet har du möjlighet att avsluta besöket åt en kollega.

Titta på någon av de här lathundarna för att lära dig hur man gör: 

Avsluta ett schemalagt besök som en kollega glömt avsluta

Avsluta ett videobesök som kollega glömt avsluta

 

- Jag använde min diktafon i förmiddags och nu på eftermiddagen fungerar inte ljudet i videomötet. 

Datorn väljer ibland fel mikrofon eller kamera vilket ställer till problem i videomöten. Titta på den här lathunden för att se hur du ställer in så att det blir rätt igen:  

Lathund: Lösa problem med ljud och bild

 

- Jag hade ett besök som blev avbokat men jag vill gå in och titta på det ändå, men nu kan jag inte hitta det. 

Avbokade besök syns inte på startsidan men de går att hitta ändå, titta på den här lathunden för att lära dig hur man gör:

Lathund - Hitta avbokade tider

 

- Inget fungerar när jag är inne i Vård och hälsa och ibland kommer jag inte in med mitt SITHS-kort! 

Ibland kan man behöva städa lite i minnet på sin webbläsare, rensa bort saker som ligger kvar och stör. Om det är mycket som inte fungerar testa att följa den här lathunden:

Lathund - Automatisk rensning av cache i Edge

 

Du hittar mer frågor och svar under "Gemensamma frågor och svar"


Videomöten

Möten via video för personal som arbetar med patienter

Det finns tre sätt att boka in videobesök, här har du en sammanfattning av vad de olika besökstyperna innebär.

Schemalagd: om du vill boka in ett digitalt besök på en ledig, bokningsbar tid som lagts upp i schemat i vårdpersonalvyn. När besöksbokningen bekräftas får ombudet ett sms som bokningsbekräftelse, med information om hur hen kan ansluta till besöket. För information om bokning av denna besökstyp, se lathunden: Boka in ett digitalt besök – schemalagd

Schemalagt fri: om du vill boka in ett digitalt besök på en helt valfri tid. Kom ihåg att först kontrollera schemat i vårdpersonalvyn och din ordinarie tidbok för att undvika dubbelbokningar. När besöksbokningen bekräftas får ombudet ett sms som bokningsbekräftelse, med information om hur hen kan ansluta till besöket. För information om bokning av denna besökstyp, se lathunden: Boka in ett digitalt besök – schemalagt fri

Videobesök: om du vill boka in ett digitalt besök och vid bokningstillfället bjuda in fler än enbart patienten. När besöksbokningen bekräftas får ombudet ett sms som bokningsbekräftelse, med information om hur hen kan ansluta till besöket. För information om bokning av denna besökstyp, se lathunden:Boka in ett digitalt besök - videobesök

Gruppbesök med flera patienter

Om du vill boka in flera patienter i samma möte behöver du använda tjänsten ”Säkert Videomöte” (Pexip). 

Tänka på följande när du bokar:

  • Observera att den regionala rutinen för sms-påminnelser gäller vid utskick av den typ som systemet genererar. Följ rutinen för att försäkra dig om att du inte röjer känslig information om patienten.
  • Patienten ska ge samtycke till att nås via sms, klargör detta genom att fråga patienten alternativt kontrollera deras inställningar angående samtycke till sms på 1177.
  • Ett sms får max innehålla 160 tecken (inklusive mellanslag), Säkert Videomöte (Pexip) får endast skicka ut ett sms per inbjudan. I lathunden ser du hur du ska formulera dig för att det ska bli rätt.
  • Du får inte lämna ut patienternas mejladresser till gruppen, använd systemets funktion för att bjuda in patienterna via sms. Boka inte mötet direkt i Outlook eftersom mejladresserna då blir synliga för hela gruppen.
  • Systemet lägger automatiskt in din adress som avsändare men klicka bort den och använd istället en mejladress som patienterna får ha tillgång till eftersom denna kommer att vara synlig för patienterna, exempelvis en bevakad funktionsbrevlåda.
  • Bokningen syns enbart på ditt konto, se till att en kollega har fått möteslänken så att hen kan starta mötet om du får förhinder.
  • Du kan även boka möten åt en kollega genom att dela möteslänken men kollegan kommer då inte att se bokningen på sitt konto.
  • Tänk på att endast använda adresser som patienter får ha tillgång till.

Den här lathunden är speciellt utformad för oss som arbetar i vård och hälsa och enbart använder Säkert videomöte (Pexip) för patientbesök i grupp:

Lathund för gruppbesök med flera patienter

Systemet har en egen sida på serviceportalen, använd den för ytterligare information om tjänsten. Exempelvis hittar du här en lathund för hur du bokar in möten om du använder dig av ett gemensamt inlogg på datorn, ett så kallat ”GK-konto”

Lathund för bokning via GK-konto

Funktioner under pågående samtal

Ta emot och starta ett digitalt besök

Genomföra ett digitalt besök

Genomföra videosamtal

Parallella digitala besök

Bjuda in en kollega som gäst

Lämna över till en kollega

Skärmdelning

Administration av videomöten 

Lägga upp en bokningsbar tid i schemat

Ändra eller ta bort en bokningsbar tid i schemat

Om- eller avboka ett bokat videobesök 

Redigera deltagare i ett bokat videobesök

Tolksamtal

Boka skrivtolk eller teckenspråkstolk till digitala vårdbesök

Boka språktolk till digitala vårdbesök


Konsultationer


Möten med barn och unga

Barn i Vård och hälsa (förklaring av regelverk samt hur man arbetar med barn och unga i systemet)

Arbete med barn och unga


Support och felrapportering


Manualer

Vi rekommenderar att du inte läser manualerna, främst för att de inte innehåller någon information om våra rutiner och riktlinjer och att de är mycket omfattande. De innehåller även en del funktioner som inte stödjs av den version av Vård och hälsa som används i Västra Götalandsregionen.

Vi rekommenderar att du använder dig av vår utbildning samt lathundar för att lära dig om systemet. 

Användarmanual för Vård och hälsa

Användarmanual – Manage (manual för administratörer)