PALS-konferens 2022

Tema: Hantering av problembeteende

Föreläsningen under årets PALS-konferens är på allmän begäran hantering av problembeteenden. Efterfrågan på att få höra konkreta exempel från andra skolor har också varit stor, vilket omhändertas i valbara seminarier.

Målgrupp: PALS-team, PALS-instruktörer och rektorer

Program:

08:15                             Tekniskt mingel

08:30                             Introduktion till förmiddagen

08:45                             Peter Karlsson, psykolog och specialist i pedagogisk psykologi föreläser om ”Att förstå och möta elever med utmanande beteende”

10.30                           Valbara parallella seminarier pass 1

11.00                           Paus

11.15                           Valbara parallella seminarier pass 2 

11:45                           Summering i grupperna och avslut

Pass 1A - Nedslag i vardagen i arbete med PALS på Nödingeskolan i Ale kommun 

Pass 1B - Systematisk uppföljning av PALS-arbetet

Pass 1C - Att hantera svåra samtal med elever och föräldrar

 

Pass 2A – Att jobba systematiskt med proaktivitet för att minska problembeteende 

Pass 2B – Workshop för gemensam syn på och hantering av problembeteende 

Pass 2C – Att arbeta systematiskt med kränkningar 

FÖR ATT TA DEL AV INSPELAD FÖRELÄSNING OCH SEMINARIER SAMT PP-PRESENTATIONER VAR GOD KONTAKTA DIN PALS-INSTRUKTÖR SOM HAR TILLGÅNG TILL ALLT MATERIAL!