PALS-konferens 2020

Vad spelar vårt PALS-arbete för roll? Detta är rubriken på den föreläsning som genomförs på årets digitala PALS-konferens. Den 26 oktober livesändes föreläsningen via Zoom kl 9-10.30 och finns nu här tillgänglig på hemsidan tillsammans med de PP-bilder som visats. I materialet finns också diskussionsfrågor som kan användas ute på skolorna.

Föreläsningen belyser PALS ur ett samhällsperspektiv. Spelar det överhuvudtaget någon roll att vi arbetar med PALS? Vad ska det leda till? Föreläsningen ska syfta till att stärka förståelsen av betydelsen av det konkreta PALS-arbete som bedrivs på skolorna.

Föreläsningen hålls av Sara Östnäs och Åsa Wallentin från Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa.

Välkomna att ta del av materialet!

PP-bilder