Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Family Check-up

Family Check-up (FCU) är en modell för att möta styrkor och behovsområden i familjer med barn mellan 2-17 år. Family Check-up stärker förälderns strategier och ledarskap i familjen. Genom att föräldern kan möta barnets beteende bättre kan starka och positiva familjerelationer byggas. Modellen innehåller en kartläggande del som tydliggör familjens styrkor och utvecklingsområden och som motiverar och ökar familjens engagemang. Tillsammans sätter man upp mål som möter upp varje familjs unika behov. Forskning med åtskilliga studier har under 30 år visat att FCU har effekt.

Family Check-up används av verksamheter som arbetar med barn och deras familjer. Till exempel verksamheter såsom socialtjänst, farmiljecentral, elevhälsa inom skolan samt hälso- och sjukvården.

Familjebehandlaren Helen Gollungberg berättar hur Family Check-up har hjälpt henne i arbetet:

Forskning med åtskilliga studier har under 30 år visat att Family Check-up har effekt.

Det är inte alltid lätt att vara förälder, allra minst i en stressig vardag. Alla föräldrar vill sitt barns bästa, men man kan hamna i negativa spiraler med tjat och konflikter. Därför är stöd till föräldrar viktigt, både under småbarnsåren och under tonåren.

Family Check-up är en korttidsintervention som består av tre delar: ett första samtal, en familjeobservation och slutligen en feedbacksession (återgivning). Family Check-up identiferar styrkor och behovsområden i familjen och bidrar till att påbörja ett förändringsarbete. För en del familjer räcker Family Check-up som insats. För andra familjer behöver man följa upp Check-up med ett skräddarsytt föräldrastöd. Utvecklingscentrum erbjuder därför också utbildning och handledning i Föräldraskap i vardagen som är ett individuellt föräldrastöd som direkt kan kopplas till Family Check-up.

Family Check-up i kombination med det skräddarsydda föräldrastödet "Föräldraskap i vardagen" ska bidra till att möta upp de specifika behov familjen har. Det kan handla om att minska bråk för att få en trevligare stämning hemma, skapa fungerande rutiner i vardagen, skapa ett bättre samarbete med skolan, sätta hälsosamma gränser eller hitta fler positiva stunder med familjen.

Modellen passar för verksamheter som:

  • möter barn och familj
  • söker ett strukturerat arbetssätt
  • vill fokusera på familjers styrkor
  • önskar stötta motivation till förändring
  • efterfrågar ett kartläggningsinstrument
  • vill underlätta matchning mellan insats och familj
  • vill utöka uthålligheten hos familjerna

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa implementerar Family Check-up och Föräldraskap i vardagen Västra Götalandsregionen i verksamheter och kommuner som efterfrågar ett strukturerat sätt att arbeta med familjer.

Senast uppdaterad: 2023-04-18 15:31