Modellens innehåll

Family Check-up (FCU) är ett föräldraskapsstöd för att hjälpa familjer med svårigheter de upplever i vardagen. Modellen är evidensbaserad och innebär att familjen träffar en behandlare, och får hjälp i tre steg. Dels genom det första mötet, sedan ett möte där enkäter och en familjeobservation genomförs, och sist ett feedbackmöte. På den här sidan kan du läsa mer om modellens innehåll.

FCU är en korttidsintervention som består av tre delar: ett första möte, en kartläggningsdel med enkäter och en familjeobservation, samt ett feedbackmöte. Under det första mötet och kartläggningsdelen identifierar och kartlägger man på olika sätt familjens styrkor och behovsområden. Under feedbackmötet hjälper man sedan föräldern att reflektera över sitt föräldraskap och sätta upp mål för önskad förändring, genom att erbjuda återkoppling på familjens unika egenskaper och behov. FCU som modell syftar till att motivera och öka familjens engagemang. 

En del föräldrar behöver mer stöd

För en del familjer räcker FCU som insats. För andra familjer behöver man följa upp FCU med ett skräddarsytt föräldraskapsstöd. Utvecklingscentrum erbjuder därför också utbildning och handledning i Föräldraskap i Vardagen (FiV), som är ett individuellt föräldraskapsstöd som kan kopplas på vid behov och skräddarsys. 

Här kan du läsa mer om Föräldraskap i vardagen, del 4.