PALS-konferens 2019

På VGR Campus Nya Varvet genomfördes Västra Götalandsregionens första PALS-konferens med ca 160 deltagare. Inbjudna var de PALS-instruktörer och PALS-team som finns ute på skolorna. Idag implementeras PALS på 32 skolor i Västra Götalandsregionen och dessa skolor finns i Marks kommun, Ale kommun, Ulricehamns kommun och i Göteborgs Stad.

Konferensen syftade i första hand till erfarenhetsutbyte om det konkreta och systematiska PALS-arbete som görs ute på skolorna. Seminarierna handlade bla om hur man tränar elever i sociala färdigheter, rollen som skolledare i PALS-arbetet, olika sätt att ge positiv uppmuntran och feedback på och hur man kan engagera föräldrar på ett bra sätt i skolan. Deltagarna delades också upp i grupper för att tillsammans diskutera ett antal frågor.

En kväll som förhoppningsvis skapade nya kontakter och engagemang för det fortsatta arbetet med PALS!

PP-bilder

För rektorer och instruktörer:

Olena Ostrovska, biträdande rektor på Rambergsskolan, Göteborg. Hon berättade om sina erfarenheter som skolledare och ledningens betydelse i PALS-arbetet. Olena gav exempel på hur man kan organisera skolan på ett bra sätt och möjliggöra implementeringen och visade på vikten av att få med personalen på syfte och mål.

PP-bilder

PALS på högstadiet:

Sannaskolans PALS-team berättade om hur de under sina 3 år som PALS-skola arbetat med sina kollegor på högstadiet. De gav exempel på sina genomförda, återkommande aktiviteter såsom lärpar (kollegor observerar varandra under lektion), positiv återkoppling till elevernas föräldrar mm. De delade med sig av både sina styrkor och utmaningar.

PP-bilder

Att jobba systematiskt med belöningar:

Under ledning av Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa handlade detta seminarium att om forskningen bakom positivt beteendestöd och några skolor gav exempel på hur man kan arbeta med belöningar.

PP-bilder

Föräldraengagemang:

Solbackeskolans rektor Petra Jerne, Göteborg, gav exempel på hur de medvetet genom åren har involverat till föräldrarna på olika sätt.

PP-bilder

Att träna förväntat beteende:

Att träna eleverna i förväntat beteende är en viktig framgångsfaktor i PALS-arbetet men inte alltid så lätt att få till. Detta seminarium visade på exempel på hur man kan göra detta tillsammans med sina elever. Praktiska exempel från flera skolor bland annat från Fritsla skolan i Marks kommun, Solbackeskolan, Bergsgårdsskolan och Gamlestadsskolan i Göteborg.

PP-bilder inledning