För föräldrar

PALS är en modell som riktar sig till skolans personal och ska ge verktyg för att stödja eleverna under skolvardagen på ett så bra sätt som möjligt. PALS utvecklar och bygger en god lärandemiljö för alla skolans elever, anställda och föräldrar genom positiv handling och delaktighet. En trygg lärandemiljö kännetecknas av tydliga förväntningar på social kompetens, kunskapsmål och positivt beteende.

Eleverna på skolan kommer att mötas av:

  • Tydliga regler och förväntat beteende på skolans olika områden
  •  Ett positivt förhållningssätt och bemötande från personalen
  • Motivation och uppmuntran för skolarbetet
  • Goda relationer mellan elever och personal och föräldrar
  • Förutsägbara reaktioner och konsekvenser vid negativt beteende
  • Mindre bråk och oro överlag på skolan
  • Positivt klimat i klassrummet

Tips till dig som förälder

imaged8jyu.png

Vad kan du göra som förälder för att stötta ditt barns skolarbete?

• Ge uppmärksamhet till det som ni vill se mera av
• Uppmuntra försök i rätt riktning
• Ge beröm
• Rutiner för läxor, läggtider och så vidare
• Gör barnen delaktiga i gemensamma regler och rutiner
• Håll dig informerad om kamratrelationer och kontakt med andra föräldrar
• Uppmuntra fritidsintressen
• Det lönar sig alltid för ditt barn om du kan samarbeta med skolan

Vill du läsa mer om goda föräldrastrategier, besök Föräldraportalen "Föräldraskap i vardagen" på denna sida.