Nationella vård- och insatsprogram

Vård- och insatsprogrammen innehåller ingen ”ny” kunskap, utan syftar till att tillgängliggöra befintlig kunskap på användarvänligt sätt i, eller inför, professionens möte med patienten/brukaren. En samlad plats där olika verksamheter och professioner kan ta del av varandras kunskapsunderlag kan också bidra till bättre helhetssyn kring patienter/brukare och realistiska förväntningar verksamheter emellan. Till skillnad från riktlinjerna som vänder sig till beslutsfattare är vård- och insatsprogrammen anpassade för personal, med fokus på hur en insats utförs.

Genom denna länk kommer du till alla för närvarande aktuella VIP'ar