Enheter med regionalt uppdrag

Verksamheterna nedan har ett regionalt uppdrag att utreda och behandla

Inom VGR finns mottagningar som är särskilt inriktade för att bättre möta specifika behov av vård.

Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns följande:

Inom Södra Älvsborgs Sjukhus finns följande:

  • OCD-mottagning Lerum - bedömning och utreder patienter med tvångssyndrom och tar endast emot remisser från specialistpsykiatrin. Svårighetsnivån ska ligga på måttlig till extremsvår nivå.