Tuberkulos *

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Tuberkulos smittskyddsblad - läkarinformation 

Tuberkulos smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation från Folkhälsomyndigheten

Statistik

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Latent Tuberkulos 

OBS! Det finns två olika patientblad beroende på om förebyggande behandling ges eller inte ges:

Latent tuberkulos smittskyddsblad - när förebyggande behandling ges 

Latent tuberkulos smittskyddsblad - när förebyggande behandling inte ges  

Latent tuberkulos smittskyddsblad - läkarinformation  

Regionala Medicinska Riktlinjer (RMR) för "Handläggning latent tuberkulos"

Bildstöd för kommunikation på olika språk för "Latent tuberkulos med behandling" och "Latent tuberkulos utan behandling"

Översättningar till annat språk

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. För översättningar, välj först det svenska smittskyddsbladet och sen hittar du längst upp till höger vilka språk som det är översatt till.
Tuberkulos smittskyddsblad - patientinformation 

Latent tuberkulos smittskyddsblad - när förebyggande behandling ges 

Latent tuberkulos smittskyddsblad - när förebyggande behandling inte ges

Anvisningar

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination (Folkhälsomyndigheten 2020)

Riktlinjer för utskrivning av patient med direktpositiv lungtuberkulos

Vårdprogram Tuberkulos Version 1.1 (infektion.net)
(Svenska infektionsläkarföreningen 2023)