Syfilis *

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Syfilis smittskyddsblad - läkarinformation

Syfilis smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation från Folkhälsomyndigheten 

STI-provtagningsmall och frågor till provtagningsmall (uppdaterad 2022-11-03)
På samma sida finns översättningar till flera språk.

Statistik

Statistik från Västra Götaland

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Översättningar till annat språk

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. För översättningar, välj först det svenska smittskyddsbladet och sen hittar du längst upp till höger vilka språk som det är översatt till.
Översättningar till annat språk